Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Olofström kn, EBBEMÅLA 1:16 M.FL. FD EBBEMÅLA GJUTERI

 Anlaggning - Historik

Historik
Ebbemåla f.d. gjuteri är beläget intill västra sidan av Mörrumsån i Kyrkhults socken. På andra sidan ån ligger Hovmansbygd som kring sekelskiftet utvecklats till ett litet industrisamhälle med kvarn, träullsfabrik, ångsåg, stärkelsefabrik och gräddmejeri. Förutsättningarna för en industrietablering vid Ebbemåla var de bästa tänkbara. I och med anläggandet av järnvägen i Hovmansbygd 1874 kunde vattenkraften i Mörrumsån utvecklas och exploateras och produkterna kunde lätt forslas bort för försäljning på avlägsna platser. En stor del av produkterna från Ebbemåla gjuteri exporterades för övrigt över hela världen. En storsäljare var t.ex. en maskin för träullstillverkning. Den första verkstaden var i bruk till 1927 då en ny verkstadslokal uppfördes. Den stora gjuteribyggnaden är uppförd 1901. Bägge byggnaderna är uppförda i karaktäristisk tegelarkitektur. Omkring 1890 uppfördes den amerikainspirerade villan som med sina två torn och liggande panel var långt före sin tid. Mellan villan och industribyggnaderna finns en säregen trädgårdsanläggning med bl.a. ett växthus, som sträckte sig ner mot Mörrumsån. Rester av denna trädgårdsanläggning har bevarats till våra dagar. Ebbemåla gjuteri drevs i fyra generationer Sandberg tills driften slutligen lades ner 1866. Förutom villan finns en vedbod/hönshus, garage uppfört ca 1925, den mekaniska verkstaden från 1927, smedja/modellsnickeri från samma år, två magasin (det ena möjligen uppfört 1884 samtidigt som den första verkstaden), öppen förrådsbod under skärmtak, kraftverk uppfört 1926-1927 som försåg hela anläggningen med elektricitet samt ett pumphus som uppfördes under andra världskriget. Flera av byggnaderna, bl.a. villan, den mekaniska verkstaden och gjuteriet har renoverats 1993-95.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Blekinge län, 1996-03-01, Dnr 221-4107-93

KASERNEN - byggdes på 1890-talet som bostad till anställda vid gjuteriet. Bl.a. bodde Waldemar Sandberg, son till brukets grundare, här med sin familj under flera år kring sekelskiftet 1900. I bottenvåningen finns tre tvårumslägenheter och på vinden flera s.k. ungkarlsrum. I källaren finns en bakugn och förråd. Under 1950- och en bit in på 1960-talet inrymdes även Hovmansbygds telefonstation i byggnaden

Kasernen är uppför som en större villa av trä på murad stensockel. Sadeltaket är klätt med tvåkupiga tegelpannor och fasaden är klädd med liggande gulmålad träpanel och enkla dekorativa brunmålade snickerier.

FÖRRÅDSBYGGNADEN - är i sig själv en enkel och traditionell ekonomibyggnad som fyllde en betydelsefull funktion för bruket. Till alla gjutna föremål tillverkades först en modell i trä, med exakt samma form som det gjutna godset. Modellerna tillverkades i modellverkstaden och har sedan dess förvarats på förrådsbyggnadens övre våning likt ett arkiv över Ebbamålas produktion. I byggnaden förvarades även koks och maskindelar m.m.

Förrådet är en byggnad i två våningar klädd med rödfärgad träpanel. Huset är byggt i vinkel på granitsockel med sadeltak täckt av tvåkupiga tegelpannor. I husets inre vinkel finns en senare tillkommen utbyggnad i betong som bl.a. använts vid blästring. I en utbyggnad mot Mörrumsån finns fem utedass och i en liknande utbyggnad mot norr fem mindre förråd.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Blekinge län, 2005-01-27, Dnr 432-5247-2001