Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Ludvika kn, ÖRABERGET 11:95 HUS 22 I STORA HAGEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Hus 22 i Stora Hagen
Området Stora Hagen i Grängesbergs gruvsamhälle är bebyggt med enhetliga arbetarbostäder från omkring 1900. Husen är uppförda av trä i två våningar under stegeltak. Fasaderna är spritputsade på spiktegel samt f.n. ljust beigefärgade; ursprungligen var de avfärgade i mörkare gulrött med ljusare släta partier. Husen, som är ritade vid gruvbolagets ritkontor, innehåller fyra lägenheter vardera, alla med separata entréer. Området är klassat som riksintresse och har planmässigt skydd, men ett hus, nr 22, har utvalts som referensobjekt och därför byggnadsminnesförklarats

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2