Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Hedemora kn, OKÄNT GRUVKAPELLET VID ODALFÄLTET

 Anlaggning - Historik

Historik
Gruvkapellet vid Odalfältet i Garpenberg är det enda bevarade i Sverige, troligen byggt på 1600-talet. På grund av gruvdriften flyttades det 150 meter till sin nuvarande plats 1947. Det är uppfört av timmer i två våningar. Den övre är indragen och har karaktär av italian. Planlösningen är kvadratisk och fasaderna klädda med locklistpanel. Taken, av vilket övervåningens är brutet och krönt av en lanternin, är täckta med bräder.

KÄLLOR: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2 &
Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Dalarnas län, 1988-12-16, Dnr 11.392-1723-86.