Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Karlskrona kn, HÄSTHOLMEN 1:3 BRÖDERNA MÅRTENSSONS BÅTBYGGERI

 Anlaggning - Historik

Historik
Bröderna Mårtenssons båtbyggeri startades 1912. Den nuvarande varvsbyggnaden är uppförd 1934 och innehåller, förutom verkstadslokaler också virkesvind och bastrumma. Mot havet finns två stora dubbelportar.
På 1940-talet installerades den nuvarande maskinparken och också stenbryggor, kaj, slipanordning, båtvagga, wirespel tillkom under denna tid. Dessutom uppfördes en smedja på platsen för tillverkning av bl.a. utrustning och beslag till båtarna. Här kunde också galvanisering av metallprodukter göras.
Bröderna Mårtenssons båtbyggeri har alltifrån starten till början av 1990-talet, då verksamheten lades ned, tillverkat över 1000 båtar. Bröderna har under denna tid utvecklat den för Blekinge så typiska jaktkanoten och den, oftast, motorförsedda snipan. Dessa båtar är utvecklade för att tillgodose skärgårdsbefolkningens behov av sjövärdiga, smidiga och lättmanövrerade båtar i den oftast grunda blekingska skärgården.
Tillverkningen av träbåtar har utförts kontinuerligt under 1900-talet i enlighet med traditionella metoder. Byggnaderna, med tillhörande utrustning, fasta och lösa inventarier, är genomgående mycket välbevarade.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Blekinge län, 1997-03-19, Dnr 221-4556-95