Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Falun kn, KONSTNÄREN 30 GRUVARBETARSTUGA I ÖSTANFORS

 Anlaggning - Historik

Historik
Falun har sedan 1600-talet dominerats av gruvdriften och gruvarbetarbostäderna har varit ett karakteristiskt inslag i stadsbilden. Gruvstugan som innehåller ett rum och kök är en timrad och rödfärgad gavelstuga under tegeltak. Sannolikt byggdes huset på 1700-talet. Ursprungligen fanns i Falun flera hundra stugor av denna typ. Av de ca 50 återstående har de flesta om- och tillbyggts; endast några få - som denna, som istort sett stått orörd sedan 1800-talet - är relativt oförändrade både till exteriör och interiör.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2