Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Karlskrona kn, SPARRE 3 KASERN SPARRE

 Anlaggning - Historik

Historik
Kasern Sparre byggdes 1795, efter stadsbranden i Karlskrona. Byggande tillbyggdes 1817-20. 1853 byggdes kasernens västra del som en fristående byggnad efter ritningar av arkitekt C E Wallenstrand, och 1892 sammanbyggdes de bägge husen. Östra delen av kasernen påbyggdes med en våning 1913-14. Invändigt skedde en genomgripande ombyggnad 1968-71. 1989 byggdes kasernen om för kontorsändamål m.m.
Kasern Sparre är utförd i en stram klassisk stil och ger genom sin storlek, ca 220 m lång, ett mycket monumentalt intryck. Byggnaden är tre våningar hög, med fasad i slät puts med släta lister och enkla fönsteromfattningar. Taket är ett flackt plåttak. I väster avslutas kasernen med ett runt torn i hela byggnadens höjd.

KÄLLA: Anhållan om antagande av skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1993.