Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Arvika kn, ÄLGÅ STOM 1:21 ÄLGÅ SPIKSMEDJA

 Anlaggning - Historik

Historik
Älgå spiksmedjan eller manufaktursmedja, som den också benämns utgör den enda idag bevarade verksbyggnaden från Älgå bruk. Bruket anlades 1686 av Henrik Kolthoff, rådman i Karlstad, som ett stångjärnsbruk med en hammare. Smidet kom dock igång först 1695. Under 1700-talet utvidgades verksamheten bl.a. med en manufaktursmedja med två knipphamrar, senare också med tre spikhamrar.
Byggnaden är uppförd år 1845 på naturstensgrund i regelverkskonstruktion klädd med faluröd lockpanel och försedd med faltak. Från en uppströms belägen damm leds vattnet i en träsump till tre inklädda överfallshjul på byggnadens norra fasad. Hjulen driver knipphammare, spikhamrarna och bälgen.
Dammen, träsumpen, de tre vattenhjulen och byggnadens exteriör och interiör restaurerades 1981.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Värmland, 1989-01-20, Dnr 11.392-703-82