Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Karlskrona kn, HÄSTKVARNEN 7 HOLLSTRÖMSKA MAGASINET

 Anlaggning - Historik

Historik
Hollströmska magasinet, uppfört som förråd för proviant och spannmål av proviantmästaren C. Hollström år 1783, är en putsad tegelbyggnad i tre våningar under plåtklätt sadeltak. Den hade ursprungligen två våningar och mansardtak. Sitt nuvarande utseende fick anläggningen på 1880-talet. Det stora fönster som togs upp i samband med denna ombyggnad antyder, att planer förelegat att använda huset för annat ändamål än som förråd.
Magasinet användes sedan slutet av 1800-talet som rustkammare för matros-, eldare- och hantverkskompanierna, d.v.s. som persedelförråd. Förrådsfunktionen upphörde 1978 då örlogsbasen sålde huset till utvecklingsfonden. Efter en genomgripande ombyggnad av husets interiör har det omvandlats till kontorsbyggnad.
Med sitt framträdande läge vid vattnet och i nära kontakt med örlogsbasens övriga byggnader representerar byggnaden en viktig funktion från den svenska flottans storhetstid på 1780-talet.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2