Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Växjö kn, ÅRYD 1:31 ÅRY HERRGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Åryds bruk, med Åry herrgård är en av länets och även Smålands bäst bevarade industrihistoriska miljöer. Här finns - förutom bruksherrgården med flygelbyggnad, trädgårdsmästarbostad och arbetarbostäder - inslag från olika epoker såsom masugn med blåsmaskinhus och länets enda rostugn.
Järnbruket i Åryd grundades vid mitten av 1600-talet av holländaren Arnd de Rees (1612-1668). Bruket hade sin storhetstid under 1700-talets senare hälft och 1800-talets första hälft. År 1888 ströks bruket ur Kommerskollegiets lista över järnverk. Det blev istället träindustriell verksamhet i Åryd.
Den nuvarande herrgården uppfördes 1825-1829 av bergsrådet Johan Lorenz Aschan. Det är en tvåvåningsbyggnad, med en frontespisvåning på vinden, som har en stomme av timmer och en reveterad gulfärgad fasad med vita pilastrar.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Kronobergs län, 1997-10-24, Dnr 221-8537-93