Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kungälv kn, GLÖSKÄR 1:8 BURÅS KVARN

 Anlaggning - Historik

Historik
På samma plats har väderkvarn funnits sedan 1700-talet. Nuvarande kvarn uppförd 1893, i reguljär drift fram till 1947.

Byggnaden renoverades åren 1981, 1983 samt 2003. År 1990 var kvarnen klar och det gick åter att mala, landshövdingen invigde.

År 2004 byggnadsminnesmärks kvarnen och länsstyrelsen skriver.
”Länsstyrelsen bedömer att Burås kvarn i Glöskär är synnerligen märklig genom sitt kulturhistoriska värde som en bevarad och funktionsduglig kjortelkvarn. Burås kvarn har genomgått omfattande renoveringsåtgärder vilket också möjliggjort att man idag har en körbar kvarn med ett stort lokalt engagemang.”

Källa till citatet:
Kungälvs-Posten 2004-09-23