Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kungälv kn, GLÖSKÄR 1:8 BURÅS KVARN

 Anlaggning - Historik

Historik
Burås kvarn är av typen kjortelkvarn med ett par stenar och vridbar hätta. Kvarnkroppen är åttkantig och avsmalnande uppåt. Fasaden är klädd med lockpanel. Vingarna och vingaxeln sitter i den svängbara hättan. Med hjälp av vridstänger vrider man upp hättan och därmed också kvarnvingarna mot vinden. Kvarnstenarna kommer från Lugnås i Kinnekulle.
De äldsta kjortelkvarnarna dateras till åren närmast före och efter år 1800 fram till ca 1900. Kjortelkvarnarna var troligen den mest spridda typen i Bohuslän. Vid mitten av 1800-talet var kvarntypen renodlad både form- och funktionsmässigt med en karaktäristisk takform (liknande en upp och nedvänd båt. Och med kvarnstenar i övervåningen samt vingar och segelduk,.
Kvarnen byggdes 1892-93 av byggmästare Emanuel Andréasson. Kvarnen ligger på en höjd omgiven av ekskog i Glöskär norr om Glose å. Kvarnkullen tillhörde ursprungligen Glöskär Mellangård.
Burås kvarn var i bruk fram till 1947. Därefter fungerade den som sommarbostad med olika ägare fram till 1977 då kvarnen åter såldes. Under åren som sommarbostad genomgick kvarnen omfattande ändringar. Burås Gille bildades 1980 med syfte att stötta restaurering av kvarnen. Upprustningsarbetet omfattande bl a återställande av kvarnens vingar och maskineriet.
En utvändig restaurering av kvarnen gjordes 2002 med hjälp av statliga byggnadsvårdsmedel. Den rötskadade fasadpanelen och en del underliggande rötskadat virke byttes och fasaden målades därefter med Falu rödfärg. Kvarnens utseende från 1947 var vägledande för arbetets utformande.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2004-09-09, Dnr 432-19-1998