Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Alvesta kn, HUSEBY 1:1 M FL HUSEBY BRUK

 Anlaggning - Historik

Historik
En gård i Huseby omtalas första gången 1419. Ett hundratal år senare var Huseby en by med fyra skattehemman, ett frälsehemman och ett krono- (fd biskops-) hemman. Ur det sistnämnda har bruksherrgården utvecklats. I Hassla strax norr om Huseby är en kvarn känd sedan 1300-talet och här kan järnhantering tidigt ha ägt rum. Det första tackjärnet blåstes vid Huseby 1629 på riksamiralen Carl Carlsson Gyllenhielms initiativ. Under 1800-talets förra hälft växte bruksrörelsen och 1867 förvärvades Huseby av engelsmannen Joseph Stephens, vilken igångsatte omfattande moderniseringar. Produktionen minskade dock så småningom och 1930 blåstes masugnen ner. Huseby ärvdes 1934 av fröken Florence Stephens (1881-1979), som 1978 testamenterade godset till staten.
Byggnadsminnet omfattar 27 byggnader, flertalet uppförda under 1800-talet. Huvudbyggnaden stod färdig 1844 efter ritningar av Gunnar Henriksson. Den är uppförd i putsad sten, i nyklassicistisk stil, i två våningar samt en souterrainvåning. I övrigt finns sex andra bostadshus inom bruksområdet; förutom en arrendatorsbostad hade bl.a. rättaren, mjölnaren och sågmästaren särskilda boställen. Bland den övriga bebyggelsen märks bl.a. handelsbod, mejeri, snickerifabrik, hyvleri, smedja med hjulhus, mekanisk verkstad, gjuteri med masugn, växthus, slakthus, ladugård och svinhus.
Till anläggningen hör även en herrgårdspark med välbevarad 1800-talskaraktär och osedvanligt mångskiftande vegetation med planterade kulturväxter.

KÄLLA: Regeringsbeslut nr 10, 1993-01-28