Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uppsala kn, FJÄRDINGEN 1:9 UNIVERSITETSHUSET, UNIVERSITETSPARKEN, GUSTAVIANUM OCH EKERMANSKA HUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
Uppsala universitet grundades 1477. Till en början bestod undervisningen främst av föreläsningar i filosofi, juridik och teologi, och det fanns inte någon naturvetenskaplig
utbildning. Stormaktstidens framgångar på 1600-talet medförde att Sveriges adel behövde utbildas för att kunna representera landet. Gustav II Adolf gav därför generösa donationer som lade en stabil ekonomisk grund för universitetet. Satsningen gjorde att antalet studenter ökade. I samband med detta breddades inriktningen till att omfatta mer än prästutbildning även om medicin, botanik, fysisk och praktisk medicin ansågs vara samma vetenskap.
Gustavianum byggdes på 1620-talet vilket sammanfaller med denna expansion.
Källa: Revidering av skyddsbestämmelser, RAÄ-2020-250, 2020-06-22.