Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Östhammar kn, FYRTÄPPAN 1:1 M.FL. ÖRSKÄRS FYRPLATS

 Anlaggning - Historik

Historik
Örskärs fyr är märklig därigenom att den antagligen är världens första fyr, där paraboliska reflektorer använts. En spegelförstärkt fyr fanns på Örskär redan 1687. Efter ett åsknedslag brann fyren ner och en ny fyr av sten uppfördes 1738-39 efter ritningar av Carl Hårleman.
Fyren ansågs under 1700-talet vara den "präktigaste fyrbråken i Östersjön". Ljuset förstärktes då med fem paraboliska, slipade stålspeglar. De ursprungliga fasta speglarna ersattes 1768 av rörliga speglar, varvid fyren förvandlades till Sveriges och världens tredje blänkfyr (efter Korsö och Karlsten).
Tornets övre runda del påbyggdes 1852. 1925 installerades en självgående roterande Dalénapparat. Samtidigt byttes lanterninen ut.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X