Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uppsala kn, DRAGARBRUNN 4:7 LINNÉTRÄDGÅRDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Linnéträdgården är belägen på samma plats där Olof Rudbeck d.ä. 1655 anlade sin berömda botaniska trädgård. Det s.k. Botaniska huset (stenhuset) uppfördes som prefekthus 1693 efter Olof Rudbecks ritningar. Vid stadsbranden 1702 skadades huset och trädgården svårt. Carl von Linné rustade på 1730-talet upp trädgården bl.a. med hjälp av tyska trädgårdsmästare. Vid utnämningen till professor 1741 blev Linné trädgårdens prefekt. Det gamla prefekthuset återuppbyggdes och stod inflyttningsklart 1743. Linné bodde där till sin död 1778. Orangeriet (växthusbyggnaden) uppfördes 1742-43 efter ritningar av Carl Hårleman. När botaniska trädgården 1807 flyttades till slottsträdgården fick den gamla trädgården förfalla. Orangeribyggnaden ombyggdes 1817 till nationslokal för Östgöta nation, den första egentliga nationslokalen i landet. 1917 bildades Svenska Linnésällskapet, som till 1920 genomförde en restaurering av trädgården. Prefektbostaden restaurerades 1937 och är nu inredd som Linnémuseum. Orangeriet restaurerades 1954. Trädgården ägs av Uppsala universitet och står under Svenska Linnésällskapets inseende och vård.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X