Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Uppsala kn, FJÄRDINGEN 24:1 DEKANHUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
Byggnaden uppfördes på 1740-talet som bostadshus av dåvarande akademiräntmästaren, sedermera hovintendenten Peter Julin (Skiöld). Till byggnaden hörde ursprungligen en kringbyggd gård med stall och andra ekonomibyggnader. Carl Hårleman antas ha svarat för ritningarna, men det har inte med säkerhet påvisats. I byggnadens norra del ingår delar av ett medeltida hus "Dekanens hus". 1834-37 byggdes huset om under ledning av löjtnant Sternberg, varvid det fick sin nuvarande nyklassiska fasad. Samtidigt inreddes huset för Katedralskolan, som disponerade byggnaden fram till 1869. Fram till 1916 var folkskoleseminariet inrymt och nu disponeras byggnaden av teologiska fakulteten.

KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller statsinstitutions omedelbara inseende. Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, 1976. ISBN: 91-38-02814-X