Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vaxholm kn, VEGA 11 LÖWENSTRÖMSKA TRÄDGÅRDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Tomten i sin nuvarande utsträckning finns belagd sedan 1690-talet. Den har redan från början varit en av de största i Vaxholm, bebyggd med ett av Vaxholms största hus 1776, fortfarande bevarat i sitt ursprungliga läge utmed gatan. Trädgårdens inre struktur med gångar, odlingskvarter, odlingssängar m m kan ha varit anlagda redan på 1700-talet. Växtmaterialet kan också till sin huvuddel vara från 1700-talet. Vissa hamlade askar och almar har en avsevärd ålder, 150-200 år. Det finns, utöver några redskapsskjul, inte några yngre tillägg i trädgården.
Från 1830-talet har tomten ägts av trädgårdsmästare. Löwenströmska trädgården är en av få, kanske den enda, bevarade stadsträdgårdsmästeritomten i landet.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2000-07-04, Dnr 2031-97-61732