Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Strömstad kn, LÅNGEGÄRDE 1:64 SILLSALTERIET SIBIRIEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Byggnaden uppfördes som sillsalteri omkring 1890 på Hamneholmen utanför Ekenäs på Sydkoster. Verksamheten upphörde 1897 på grund av försämrat sillfiske och byggnaden togs i anspråk som magasin och lokal för andra till fisket anknutna verksamheter. År 1918 flyttades byggnaden till sin nuvarande plats vid sundet mellan Kosteröarna. Det användes för makrillsaltning under sommaren. Nu tillkom öknamnet "Sibirien", då det av många säsongsarbetare betraktades som en förvisningsort. De senaste decennierna har byggnaden mest använts för förvaringsändamål. Efter en 1985 fullbordad renovering inrymmer den nu museum, servering och försäljningslokal.
Byggnaden är uppförd av locklistpanelat och rödfärgat trä under tegeltak. På andra våningen finns ett par rum med ålderdomlig karaktär som använts för bostads- och kontorsändamål. "Sibirien" är ett av få bevarade sillsalterierna från den stora sillfiskeperioden vid 1800-talets slut.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2

I salteriet arbetade ett 20-tal personer under makrillsäsongen. Det var mest kvinnor och ungdomar som rensade, saltade eller isade fisken. Saltad makrill från Koster exporterades ett tag via Kristanstad främst till Amerika. Den fisk som inte saltades såldes till Strömstad eller Norge. Omkring 1930 började makrillfisket avta. Exporten upphörde och iskrossningsmaskinen behövdes inte längre. Den dåliga tillgången innebar att all fisk nu såldes färsk.

Två räkfiskare köpte sillsalteriet 1960 som förråd för fiskeredskap. I januari 1980 övergick salteriet Sibirien i Långagärde Fiskehamnsföreningens ägo.

Källa: "Sibirien" Chalmers tekniska högskola 1980