Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skara kn, HÄGGEN 2 M.FL. SKARA VETERINÄRINRÄTTNING

 Anlaggning - Historik

Historik
Veterinärinrättningen i Skara är landets äldsta läroanstalt för veterinärer. Den grundades av Peter Hernquist som var lektor i matematik vid Skara gymnasium. Genom Kungl brev 1775 uppläts prebendebostaden Brogården till Hernquist.
Han uppförde en tvåvånings träbyggnad innehållande apotek, laboratorium m.m. Efter en brand 1802 uppbyggdes nuvarande byggnad på den gamla grunden, vilken även redovisar rester efter ett franciskanerkloster med flera dekorerade stenar i källarvåningen. Då en veterinärinrättning startade i Stockholm 1821 förlorade anläggningen i Skara sin betydelse. 1886 beslutades att inrättningen skulle ändras till hovbeslagsskola och sjukvårdsanstalt för husdjur.
Huvudbyggnaden är uppförd i 1 ½ våning med bottenvåning och tegel som putsats och en panelad timmerstomme. Vissa snickerier och murade stockar finns kvar av äldre inredning i huvudvåningen. Byggnaden används idag som museum.
1814 byggdes två flyglar i 2 ½ våning. Varav den östra, som ombyggdes på 1860-talet, står kvar. Invändigt skedde en större ombyggnad av flygeln på 1940-50-talet.
Nuvarande klinikbyggnad, f.d. ladugården, uppfördes 1862 och hade fram till ombyggnaden på 1960-talet stallar på sidorna och operationshall i mittpartiet. En tillbyggnad skedde efter ritningar av arkitekt Lennart Sundling 1980.
Hovbeslagarskolan byggdes som smedja på 1870-talet. Verksamheten lades ned 1949. 1968 ombyggdes huset till stall. Arkivbyggnaden, uppförd i putsat tegel 1908, innehåller ett rum som nu är bibliotek. Delar av kv. Skytten och kv. Sälgen ingår även i fornlämningsområde nr. 68 i fornlämningsregistret, som omfattar den medeltida stadskärnan i Skara.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen Skaraborg, 1995-02-21, Dnr 221-1121-95

De nyplanterade askarna i parken mellan klinikbyggnaden och huvudbyggnaden är uppdrivna från skott av moderträden som grundaren Peter Hernquist planterade. Dessa blåste ner i en storm, de var namngivna efter Hernquists läromästare; Bourgelat, La Fosse & Abildgaard.

KÄLLA: Sagesman