Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Lerum kn, TOLLERED 1:82 TOLLEREDS ÖVRE KRAFTVERK OCH TUB

 Anlaggning - Historik

Historik
Tollereds övre kraftverk och tub
Anläggningen omfattar en kraftverksbyggnad belägen i Tollereds ström mellan Torskabotten och Säveån. Byggnaden uppfördes under åren 1908-1909 med en fallhöjd av 47 meter. En viss ombyggnad av maskineriet skedde under åren 1933-34. Vattnet leddes ursprungligen via en ca 300 meter dels nedgrävd dels i luften gående järntub. Delar av tubens sträckning under mark är idag borttagen. I byggnadsminnet ingår kraftstationsbyggnaden, vattentuben och den dammanläggningen.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Älvsborgs län, 1991-12-16, Dnr 221-4-90

Utrustningen bestod av turbiner och växelströmsgeneratorer samt två likströmsgeneratorer. Nääs fabriker såldes 1962 till Almedahls AB, vilket senare i sin tur sålde kraftverksanläggningen till Viskans kraft AB. Tollereds öfvre och och nedre kraftstation stängdes 1981 i samband med att Nääs fabrikers 150-åriga verksamhet nedlades. I syfte att bevara och levandegöra kraftstationens kulturhistoriska värden bildades 1980 Museiföreningen Tollereds Öfvre kraftstation som arrenderar kraftstationen av kommunen.