Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Nynäshamn kn, LANDSORT 1:1 LANDSORTS FYRPLATS

 Anlaggning - Historik

Historik
Den avlånga kronoholmen Öja ligger i nord-/sydlig riktning i södra delen av Stockholms skärgård. Hela ön av ägs av staten och förvaltas sedan 2000 av Statens fastighetsverk. Ett 30-tal personer är bofasta året runt på ön. På ön finns ett 80-tal arrenden, både för bofasta som för sommargäster. Den största delen av bebyggelsen finns i Storhamn, fyrplatsen ligger i den södra delen av ön.

Staten köpte in ön 1839 då även det sista jordbruket på ön lades ner. Den statliga verksamheten har bestått av lots, tull, fyr och telegrafi. Lotsverksamheten på Öja har gamla anor och hör till de äldsta i landet. Under 1900-talet ökade den statliga närvaron, då militären anlade ett antal kustartilleribatterier på Landsort.