Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Nynäshamn kn, LANDSORT 1:1 LANDSORTS FYRPLATS

 Anlaggning - Historik

Historik
År 1666 gjordes en mindre utredning om uppförande av en fyr på Landsort. Men först 1669 utfärdades ett kungligt brev om upprättande om en fyr på platsen. Privilegiet att uppföra och driva den gavs Johan van der Hagen. Först planerades en stenkolsfyr men sedan övergick planerna till ett trätorn med lanternin och speglar. Fyren provfyrades den 2 september 1678. Det konstaterades att den då syntes omkring tre och en halv mil till sjöss.
Den 17 september 1686 brann fyren ner . Året därpå slöt Johan van der Hagens änka, Margareta, ett nytt kontrakt med kronan om uppförande av en ny fyr av sten för stenkolseldning. Ett runt torn av natursten med altan och öppen stenkolsgryta uppfördes. En teckning av prins Karl, senare Karl XII, visar att även en lykta med talgljus vid lämplig väderlek kunde hängas ut som ett alternativ till stenkolselden. Tyvärr finns inga originalritningar bevarade till tornet. Detta torn står, om än i vissa delar förändrat, fortfarande kvar idag och är därmed Sveriges äldsta fyr.
1840 ändrades fyren till spegelfyr.
1870 togs lanterninen och en del av stentornet ner och ersattes av en konisk påbyggnad av järn med en linsapparat av andra ordningen med tillhörande lanternin. Äldre torninredningar med trappor av trä ersattes av en spiraltrappa av järn. Längre ner i tornet uppsattes en bifyr, bestående av en linsapparat av femte ordningen, som belyste en grundfri sektor söder om fyren.
1887 erhöll fyren fotogenbelysning.
1902 uppsattes en knallsignalapparat på tornet. Placeringen hade den fördelen att apparaten kunde skötas av den som fanns i fyrens vaktrum. För den nya apparaten byggdes ett nytt plåthus. Plåthuset revs på 1980-talet.
1906 installerades luxljus i fyren.
1938 elektrifierades fyren. En ny lins av tredje ordningen uppsattes i huvudfyren (linsen hade tidigare suttit i Varbergs fyr). Vidare utbyttes knallsignalapparaten mot en nautofon.
1963 automatiserades fyren och fyrpersonalen drogs in.

KÄLLA: Thunman, Dan. Sveriges fyrplatser - en bebyggelsehistorisk dokumentation av f.d. bemannade fyrplatser anlagda under Lotsverkets tid. Sjöfartsverket, Riksantikvarieämbetet, (Norrköping: Sjöfartsverkets tryckeri) 2000. ISBN: 91-86502-19-0