Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrtälje kn, ARHOLMA S:6 ARHOLMA BÅK

 Anlaggning - Historik

Historik
För att från norr underlägga insegling i Stockholms norra skärgård uppfördes år 1768 tre känningsbåkar på Simpnäsklubb, Högskär och Arholma. Arbetena utfördes av hovjunkaren Per Ridderstad. De två förstnämnda båkarna uppfördes som massiva, kvadratiska stentorn, cirka sex meter höga. Båken på Arholma uppfördes som ett runt stentorn, 12,5 meter högt med ett torntak. Båkarna finansierades nu för första gången av Statskontoret genom medel från båkfonden. Ett riksdagsbeslut år 1765 om reglerade och ökade fyr- och båkavgifter underlättade säkert utvecklingen.

KÄLLA: Thunman, Dan, Sveriges fyrplatser : en bebyggelsehistorisk dokumentation av f.d. bemannade fyrplatser anlagda under Lotsverkets tid. ISBN 91-86502-19-0. Stockholm 2000