Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Götene kn, RÅBÄCK 1:15 RÅBÄCKS MEKANISKA STENHUGGERI

 Anlaggning - Historik

Historik
Byggnadsminnet omfattar den äldre stenhuggeribyggnaden, en rödfärgad envånings träbyggnad med tegeltak. Denna stod färdig 1888 med utrustning för mekanisk stenbearbetning. Verksamheten utvidgades i slutet av 1930-talet, då den s k Nya verkstaden tillkom. I mitten av 1960-talet sysselsattes ca 15 man. Verksamheten lades ner 1970. Anläggningen är i stort sett oförändrad sedan starten och berättar om hur den hantverksmässiga inriktningen av stenhuggerinäringen avlöstes av mekanisk bearbetning i större skala.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2

Stenhuggeriet och dess historia är utförligt skildrat i "Råbäcks mekaniska stenhuggeri" av Eva Björkman och Eric Julihn, skriften ingår i serien "byggnadsminnen i Skaraborg" (nr 3), utgiven av Länsstyrelsen och länsmuseet i Skaraborgs län.