Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Norrtälje kn, VERKSTADEN 18 MOTORFABRIKEN PYTHAGORAS

 Anlaggning - Historik

Historik
Motorfabriken Pythagoras stod i huvudsak färdig i sitt nuvarande skick år 1916. Byggnaderna ger sammantaget en god bild av en industrianläggning från 1900-talets första årtionden. Vad som ger Pythagoras ett speciellt kulturhistoriskt värde är att den bevarade maskinparken tillsammans med övrig inredning och ett fullständigt företagsarkiv även ger en skildring av arbetsmiljön. I allt väsentligt är fabriken oförändrad sedan 1930-talet, men till stora delar går den nuvarande inredningen tillbaka till tiden för första världskriget. Det finns ett fåtal industrimiljöer bevarade från denna tid men Pythagoras torde vara unikt som exempel på det tidiga 1900-talets mekaniska tillverkningsindustri. Anläggningen har därför ett riksintresse genom den kunskap den ger oss om industrins genombrottsskede i Sverige.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 1991-04-15, Dnr 11.392-78-84