Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Västerås kn, LOSPÅNGA 1:2 LOSPÅNGA BRYGG- OCH MÄLTHUS

 Anlaggning - Historik

Historik
Byggnaden uppfördes 1836, på platsen för den anläggning som förstördes vid en brand 1833. Byggnaden uppfördes som brygg- och mälthus. Under perioden 1800-1860 var husbehovsbränning vanlig och tillåten i Sverige. Brännvinstillverkningen pågick endast under vinterhalvåret eftersom det var den enda tid detta var tillåtet. I samband med att brännvinstillverkningen förbjöds 1860 upphörde brännvinstillverkningen och den kom i stället endast att användas för bryggning av öl och som bykstuga och förrådsbyggnad - eventuellt även för torkning av lin.
Väster om byggnaden finns en några meter djup källa. Närheten till denna med tillgång till bra vatten gjorde platsen mycket lämplig för uppförandet av en byggnad för bryggning och mältning av spannmål - dessutom en viktig förutsättning för en väl fungerande bykstuga. Troligtvis har det funnits ett brygghus på platsen sedan 1700-talet. I äldre bransyneprotokoll beskrivs att byggnaden är uppförd i två våningar med den nedre våningen av sten indelad i två avdelningar för mälthus och brygghus åtskilda av en mur och stenvägg.
Den övre våningen i timmer är indelad med en materialbod mot öster och rum för torkplåtar till mälteriet i mitten. Mot väster över brygghuset var det rum för tillsättningskar samt en mindre avbalkad kammare försedd med tegelkakelugn. Huset och "brädhufen" var rödfärgade. Yttertak av "rör" på rafter med dubbel brädhuf på ca 120 på vardera sidan av taket. Över torkplåten fanns en imtrumma.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västmanlands län, 2001-09-25, Dnr 221-270-89