Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Haninge kn, TREMA 3:1 UTÖ KVARN OCH LURGATAN

 Anlaggning - Historik

Historik
De fyra knuttimrade låga parstugorna kring Lurgatans övre del och de tre som ligger i terrasserat läge vid Lurgatans norra sida samt de båda vid Lurgatans nederdel uppfördes under sent 1700-tal och tidigt 1800-tal som bostäder för gruvarbetare vid Utö järnmalmsgruvor. Sedan 1900-talets början används de för fritidsboende. Husen bevarar såväl till utseende som i planlösning och äldre fast inredning en förindustriell byggnadstradition av stort kulturhistoriskt värde.
Utö kvarn som byggdes år 1792 är en s.k. holländare eller hättkvarn där hela det ursprungliga förmalningsmaskineriet samt en anslutande vinddriven träsåg med tillhörande utväxlingsverk finns kvar. Som sådan är den unik i Stockholms län.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Stockholms län, 2001-03-14, Dnr 2031-9944277