Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Alingsås kn, LEJONET 1 ALSTRÖMERSKA MAGASINET

 Anlaggning - Historik

Historik
Byggnaden uppfördes 1731 av Jonas Alströmer för förvaring av råvaror och färdiga vävnader och är stadens äldsta bevarade profanbyggnad. Magasinet är byggt av gråsten i två våningar med välvd källare. Fasaden är putsad och färgad i gulockra med ljusare omfattningar kring den rundbågiga ingången och fönstren. En hög stentrappa leder upp till dörren.
Alströmerska magasinet har under senare tid använts som bl a mejeri och stadsbibliotek. Sedan 1928 fungerar det som museibyggnad.
Under åren 1979-81 genomfördes en omfattande ombyggnad.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2