Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Fagersta kn, ÄNGELSBERG 1:20 ENGELSBERGS OLJEFABRIK

 Anlaggning - Historik

Historik
Fabriken, belägen på Oljeön i sjön Åmänningen, anlades 1876 av August Ålund, en f.d. förvaltare som funnit en ny metod att destillera olja. Oljehanteringen befann sig vid denna tid i initialskedet i USA, och i Sverige hade det anlagts ett fåtal raffinaderier. Engelsbergs oljefabrik står idag som ett troligen för världen unikt monument över den nya teknologi och den nya tid, som oljan förde med sig.
Fabriksbyggnaden är uppförd i tegel under ett numera plåtbelagt brädtak. Fabriksutrustningen, som i sin helhet är bevarad, utgörs av bl.a. tolv retorter, filterpress för paraffin och behållare av olika slag. Ursprungligen hörde till anläggningen sjutton byggnader, varav sex är bevarade. Dessa är förutom fabriksbyggnaden: en oljekällare, "kokhuset" av slaggtegel under plåttak (tidigare handsmedja och under 1910-talet använt för kokning av skosmörja), en magasinsbyggnad av stolpar och bräder, en brygg- och bagarstuga av tegel, samt slutligen ett bostadshus av liggtimmer, använt som kontor och förmansbostad. Raffineringen i fabriken upphörde 1902 och anläggningen köptes 1906 av AB Oljefabriken. Verksamheten inriktades nu på handel med importerad olja fram till 1927, då bolaget avvecklades. Anläggningen övertogs därefter av generalkonsul Alex Ax:son Johnson.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3