Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Åsele kn, TORVSJÖ S:1 TORVSJÖ KVARNAR

 Anlaggning - Historik

Historik
Vid Skarpsjöbäcken genom Torvsjö ligger sex skvaltkvarnar med fångdammar, tröskloge, kraftstation, sågverk med spånhyvel samt slipstenar. Kvarnarna lades i rad efter varandra för att man effektivt skulle kunna utnyttja också en sparsam vattenföring. Byn Torvsjö anlades som nybygge 1752, och vid mitten av 1800-talet fanns i Skarpsjöbäcken fem kvarnar och en såg. Den sjätte kvarnen finns utsatt på lagaskifteskartan 1888. Kvarnbyggnaderna är knuttimrade. Kraftverket, som fram till 1950 försåg byn med elström, tillkom 1918 och strax efter revs den ena av trösklogarna. Den återstående är den ena av de två vattendrivna trösklogar som finns kvar i länet. För att lösa ägar- och administrationsfrågorna bildades 1969 stiftelsen Kvarnbäcken. En iståndsättning av anläggningen har genomförts i fyra etapper och avslutades 1973.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3