Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Nyköping kn, RESIDENSET 8 RESIDENSET, NYKÖPING

 Anlaggning - Historik

Historik
Fabian Ulfsparre blev landshövding i Nyköping 1806 och lät då uppföra residenset vid Stora Torget som sin bostad. I byggnaden ingår delar av ett stenhus troligen från 1720-talet. 1815 förvärvades residenset av kronan. På 1930-40-talen har tillbyggnader gjorts på baksidan, utefter tomtens bägge sidor. 1907 gjordes en större renovering då bl a entré, trapphall och tjänsterum för landshövdingen iordningställdes under ledning av arkitekten Lars Johan Lehming. Ombyggnader har även gjorts på 1970-och 1980-talen då bland annat hissar installerats och en gångtunnel byggts till vid östra flygelns nordgavel. Byggnaden innehåller numera enbart kontorslokaler.
Residenset i Nyköping är ett putsat stenhus uppfört i tre våningar i mittpartiet och i två våningar på sidorna. Fasaden är utförd i nyklassisk stil med slätputsade väggfält dekorerade med hörnkedjor, gesims och fönsteromfattningar. Taket är ett brutet valmat järnplåtstak. Invändigt är entrén, trapphallen och rumsfilen mot torget välbevarade sedan ombyggnaden 1907.

KÄLLA: Anhållan om antagande av skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1993-02-08. Beteckning 2011/92