Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Nyköping kn, ÅVALLEN 1 PIHLSKA GÅRDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Pihlska gården uppfördes strax efter 1723 som prästgård av prosten Andreas Samuelis Pihl, kyrkoherde i Alla Helgona församling, på dennes privata initiativ. Efter att ha passerat många ägarhänder återförvärvades den under 1970-talet av församlingen. Den består av en stor envånings huvudbyggnad med inredd vind samt två flygelbyggnader, samtliga timrade, panelade och vitmålade, under tegeltak. Den ena flygeln innehåller bostäder, den andra stall, vedbod och andra ekonomiutrymmen runt en på tre sidor kringbyggd gård. Till fastigheten hör en stor trädgård i sluttningen mot Nyköpingsån. Trädgården fick sin nuvarande utformning på 1930-talet efter förslag av arkitekten Erik Lundberg och hans mor, trädgårdsarkitekten Emma Lundberg. I trädgården står ett litet lusthus av vitmålat trä från 1800-talets början.
Huvudbyggnaden fick sitt nuvarande utseende med panel och frontespiser vid 1800-talets mitt. Bottenvåningens ursprungliga planlösning är dock i stort sett bevarad, medan interiören i övrigt präglats av restaureringsarbeten under 1930-talet.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2