Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Nyköping kn, TISTA 2:5 TISTADS HERRGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Tistad har varit bebyggt som säteri sedan 1630-talet. Den nuvarande herrgårdsanläggningen med dominerande placering i landskapet uppfördes av kammarherren Fredrik Bengt Rosenhane 1766-71. Arkitekt var fortifikationsofficeren Fredrik Wilhelm Hoppe.
Den trevåniga huvudbyggnaden av tegel präglas av begynnande nyklassicism med lågt, valmat och balustradomgivet plåttak och huvudvåningen markerad med högre fönster. Den flankeras av långsträckta envåningsflyglar som i hästskoform sluter sig kring en borggård med två högre magasinsbyggnader som accenter i fonden, en i riket enastående anläggning. Byggnaderna är putsade och avfärgade i en gulrosa ton.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2