Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gnesta kn, ÄLGHAMMAR 1:2 ELGHAMMARS HERRGÅRD

 Anlaggning - Historik

Historik
Godset Elghammar tycks ha bildats vid 1500-talets slut. Sannolikt omkring 1700-talets mitt uppfördes på en udde i sjön Lockvattnet en tvåvånings huvudbyggnad av sten, vilken nu ingår som västra flygeln i den nuvarande ståtliga empireanläggningen. Denna uppfördes omkring 1810 av fältmarskalken Curt von Stedingk, som förvärvat godset 1807. Som arkitekt anlitade von Stedingk den i Ryssland verksamme italienske arkitekten Giacomo Quarenghi, en av de främsta bland de arkitekter som vid denna tid bidrog till gestaltningen av S:t Petersburgs stadsbild; von Stedingk bör ha fått kontakt med Quarenghi under sin tid som ambassadör i S:t Petersburg. Behjälplig vid uppförandet var också arkitekten Fredrik Blom, som sannolikt ritat den ståtliga stallbyggnaden.
Herrgårdsanläggningen, som i stort sett är oförändrad sedan byggnadstiden, tillhör rikets främsta monument i tidig empirestil. Mittpartiet i två våningar vänder mot huvudfasaden en rad joniska halvkolonner som bär upp en gavelfronton med von Stedingks vapen i tympanonfältet och valspråket MORE PARENTUM på frisen. De höga envånings sidopartierna har samma höjd som de därmed sammanbyggda tvåvåningsflyglarna. Dessa har mot gården gavelkrönta mittrisaliter. Anläggningen är putsad och avfärgad i gult och vitt samt täcks av låga valmade plåttak.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2