Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Flen kn, HÄLLEFORS BRUK 1:116 HÄLLEFORS BRUK

 Anlaggning - Historik

Historik
Stora huset uppfördes under 1750-talet och hade till en början rödfärgade timmerväggar under spåntäckt tak. År 1844 lät ägaren till Hälleforsnäs bruk bygga om stora huset efter förslag från arkitekt Carl Fredrik Åbom (1817-1900). Åboms ombyggnad innebar att fasaderna kläddes med tegel i halvstens storlek, putsades och sedan avfärgades i gulrött och beige, vilket efterliknade olika sandstenskulörer. En tvåvånings tillbyggnad uppfördes vid västra gaveln och en envånings vid den östra. Byggnaden gavs en exteriör utformning i nygotik, vilket anses som tidigt.
En i huvudsak interiör ombyggnad påbörjades 1911 efter förslag av arkitekten Ivar Tengbom (1978-1968). Vid ombyggnaden tycks planlösningen ha ändrats så att de mera representativa rummen flyttades så att man hade utsikt mot sjön och mot parken. Exteriöra förändringar innebar att takryttaren revs, upptagande av tre franska fönster samt att fasaderna avfärgades i gult och vitt.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Södermanlands län, 1992-06-09, Dnr 221-626-88