Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Härnösand kn, BANKEN 12 NYBERGSKA HUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
Det Nybergska huset är en god exponent för de stora bostadshus av trä som det besuttna borgerskapet uppförde i Härnösands centrum under det sena 1800-talet. Byggnaden har nästan kvadratisk planform med entréer mitt på fasaden mot Norra Kyrkogatan och mot gårdssidan där även trapphuset till övre våningsplanet är beläget. Den timrade stommen är uppförd i två våningsplan och vilar på en stengrund med slätputsad sockel. Fasaderna är klädda med liggande fasspontpanel i bottenvåningen och stående slät panel i det övre planet och snickerier i form av horisontella listverk, pilastrar och fönstersnickerier. På västra sidan finns ett burspråk. Tälttaket är klätt med falsad plåt. Husets bottenvåning är kraftigt renoverad, medan paradvåningen till stor del är bevarad i tidigt 1900-tals skick.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Västernorrlands län, 2001-05-22, Dnr 221-8901-00