Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Eskilstuna kn, VINKELHAKEN 3 ESKILSTUNA

 Anlaggning - Historik

Historik
Televerkets äldre huvudkontor i Eskilstuna uppfördes 1914-16 efter ritningar av arkitekten Aron Johansson (1860-1936) och inrymde ursprungligen också lokaler för Posten. Byggnaden är uppförd i fyra våningar och har fasader av brunaktigt tegel med inslag av huggen granit, gult och grönt glaserat kakel samt även vissa putsade partier. Huvudingången vetter mot Fristadstorget i fasadens västra del. Den är tryckt rundbågig med omfattning av huggen granit och har en baldakinartad överbyggnad med Televerkets och Postens emblem, uppburen av skulpterade bulldoggshuvuden. Där ovanför är stora riksvapnet skulpterat i granit. Fasadpartiet ovanför huvudingången fortsätter uppåt ett krenelerat torn. Ovanför ingången sitter en neonskylt av äldre modell med televerkets emblem. I första ovanvåningen till höger sitter en balkong med kopparräcke. Mot Gymnastikgatan finns ett tresidigt burspråk och under detta en ingång med originaldörrar av ek. Till höger härom fortsätter huset med en lägre, tre våningar hög byggnadskropp. Taket är valmat och koppartäckt. Interiören har genomgått omfattande förändringar.

KÄLLA: Angående förslag till statligt byggnadsminne samt förslag till skyddsföreskrifter, Riksantikvarieämbetet, 1993 06 08. Beteckning 3749/93