Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Eksjö kn, LUNNAGÅRD 1:1 EKSJÖ GARNISON

 Anlaggning - Historik

Historik
Kasernetablissementet tillhör 1901 års härordnings byggnadsprogram och är ett typetablissemang för kavalleriet. Det byggdes ursprungligen för Smålands husarregemente. Det ritades av arméförvaltningens arkitekt Erik Josephson. Typetablissementet för kavalleriet skilde sig från infanteriets genom att kanslihus och kanslikasern byggdes ihop till en lång trevåningsbyggnad. Motivet med en lång kanslikasern med ett hästskoformat valv genom kanslidelen hade Josephson tidigare tillämpat på flertalet av de etablissement han ritade för 1892 års härordning. Etablissementet uppfördes åren 1903-1906. Kasernbyggnaden är utförd i en stram enkel klassicism delvis påkallad av kostnadsskäl. Detaljer som den lilla balkongen över valvet bär spår av jugend. Bakom ligger övriga byggnader uppförda i trä. Dessa har för det sena 1800-talet vanlig utformning med spåntad, liggande panel och uppdelning i väggfält. Området hålls samman av en strikt plan och en enhetlig färgsättning. Officersmässen Trianon med paviljonger flyttades till platsen i och med att Kalmars regemente flyttade till nya kaserner i Eksjö 1920. Ursprungligen uppfördes dessa byggnader 1792 på regementets dåvarande mötesplats i Mariannelund. När mötesplatsen flyttades till Hultsfred 1796 flyttades dessa byggnader med och fick då namnet Trianon genom sin triangulära placering på området. Byggnaderna utgör idag välbevarade exempel på officerspaviljongers arkitektur i empirestil.

KÄLLOR: Angående förslag till statligt byggnadsminne, Riksantikvarieämbetet, 2000-06-20. Beteckning xxxx/xx
Regeringsbeslut nr 5, 2002-08-29