Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Umeå kn, HÄRMOD 10 MORITZSKA GÅRDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Bland de byggnader som uppfördes i Umeå efter stadens brand 1888 hör utan tvekan Moritzska gården till de ståtligaste och rikast utsmyckade. Den byggdes av timmer 1891 i kvarteret Idun som bostad och kontor åt disponenten Carl Gustaf Moritz. Vid sin död 1897 testamenterade Moritz fastigheten till Umeå stad, som ända till omkring 1980 nyttjade den bl a som skola och kontor. Efter en långdragen, tidvis het debatt om gårdens framtid flyttades huvudbyggnaden 1983 till sin nuvarande plats vid kyrkbrons norra ände.
Moritzska gården fick en rik arkitektonisk utformning av Umeåarkitekten C Fr Sandgren. Fasaden mot söder är symmetriskt uppbyggd kring en loggia med smäckra joniska kolonner. Två paviljonger med svängda tälttak springer fram ur fasadlivet. Takdekorationerna utfördes i nyrenässansstil, medan panelbräder och fönsterfoder som sattes upp några år senare visar tydliga drag av jugend. Fasaden är målad i ljusgrönt.
Som byggnadsminne utgör Moritzska gården ett undantagsfall. Dels är den flyttad från sin ursprungliga plats, dels är den till hälften nyuppförd efter en brand under flyttningen. På grund av sin historia och sitt arkitektoniska egenvärde har byggnaden ändå bedömts vara värd byggnadsminnesförklaring.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2