Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Skellefteå kn, GRANFORS 1:8 FINNFORS GAMLA KRAFTSTATION

 Anlaggning - Historik

Historik
Finnfors kraftstation vid Finnforsen i Skellefteälven byggdes 1906-08 av Skellefteå stad och blev efter en ytterligare utbyggnad av Finnforsen 1910-12 den största i Norrland. I en tredje etapp 1935 förlängdes kraftstationen till sin nuvarande storlek.
Ritningar till de äldsta delarna utfördes av ingenjörsfirman Unander och Jonson och arkitekten Axel Bergman, Stockholm. Dessa delar är uppförda av tegel med putsade och ljusfärgade fasader och våningsband av synligt tegel. Fönstren i maskinhallen är grupperade tre och tre och går från golv till tak. Yttertaket är belagt med plåt.
I det inre finns de äldsta etappernas alla fem generatorer och turbiner kvar i original liksom mätartavlor och annan inredning. Även i verkstadsrummet finns inredningen bevarad med transmissionsanordningar och maskiner för bl a reparation av kraftstationens aggregat.
Uppströms kraftstationen ligger ännu den ursprungliga fördelningsbassängen med intag till aggregaten 1-4. Här är dels murverket, dels maskineriet bevarat.
Söder om kraftstationen ligger den därtill hörande smedjan av trä med liggande rödfärgad fasspontpanel, uppförd 1906-08. Taket är plåttäckt.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2