Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vaggeryd kn, KVARNABERG 2:1 KVARNABERGS FD VAGNHJULSMAKERI

 Anlaggning - Historik

Historik
Kvarnabergs f.d. vagnhjulsmakeri, belägen utmed Högaforsån, var verksamt fram till 1950-talet. Byggnadens äldsta del, den norra verkstaden, uppfördes troligen vid 1800-talets slut. Det mellersta rummet tillkom omkring år 1900 och det södra på 1920-talet. Från början drevs maskineriet av ett vattenhjul som på 1920-talet ersattes av en turbin vid Högaforsfallet. På 1950-talet gjordes en modernisering av verkstaden och på 1970-talet förändrades interiören. Byggnaden utgörs av en länga, uppförd i timmer med undantag för den sydligaste delen som är uppförd av regelverk. Fasaden är huvudsakligen klädd med locklistpanel men har även slät panel. Taket är ett sadeltak. Den maskinella utrusningen i byggnaden utgörs bl.a. av en eksvarv från 1880-talet.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1993-06-18, Dnr 221-3418-93