Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Vetlanda kn, REPPERDA 3:22 STENMAGASINET I ÄDELFORS

 Anlaggning - Historik

Historik
Vid Emån öster om Vetlanda ligger resterna av Ädelfors bruk. Hit knöts en gång stora förhoppningar om utvinning av småländskt guld. Redan på 1580-talet var förekomsten av guld känd men utvinningen började först på 1740-talet. Utbytet var emellertid ganska klent och brytningen låg nere under 1800-talet för att återupptas under århundradets senare del. Stenmagasinet i Ädelfors har dock inget direkt samband med själva guldutvinningen. Det byggdes under de svåra nödåren 1868-69 som nödhjälpsarbete i samband med ett stenröjningsprojekt. Ett liknande, ännu kvarstående magasin byggdes samtidigt vid Ohs bruk. Magasinet är uppfört av gråsten i tre våningar under skifferklätt pyramidtak. Fönstren är gallerförsedda. Byggnadens övre våningar användes som spannmålsmagasin. I bottenplanet var ett arkiv inrymt. Där fanns även utrymme för olja till maskinerna i de närbelägna gruvorna. Dessutom nyttjades bottenvåningen som likbod.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2