Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Oskarshamn kn, VÅNEVIK 7:24 STENVILLAN

 Anlaggning - Historik

Historik
Stenindustrins utveckling i norra Kalmar län hänger intimt samman med tätorternas expandering under 1800-talets senare hälft. Det behövdes stora mängder sten till olika byggnadsföretag både i landet och ute i Europa. Vånevik var en av de orter där man på 1860-talet började bryta, hugga samt även exportera den östsmåländska röda graniten.
"Stenvillan" byggdes 1877 i en och en halv våning under plåttäckt sadeltak som kombinerar kontors- och bostadshus för det tyska ägarparet i stenhuggarfirman Kessel & Rhöl. Den låg ursprungligen i en stor park med bassäng, tennisbana, fruktträdgård och utsiktsplats med lusthus. Byggnaden är uppförd i grovhuggen röd granit från brottet i Vånevik. Den väl bevarade exteriören ger en uppfattning om den höga yrkesskickligheten hos traktens stenhuggare. I interiören har flera ombyggnader gjorts men rumsindelningen och flera inredningsdetaljer finns kvar sedan byggnadstiden.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2