Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gislaved kn, ÖLMESTAD 8:9 REFTELE TINGSHUS

 Anlaggning - Historik

Historik
TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, ANLÄGGNINGSHISTORIK OCH BESKRIVNING - Västbo härads tingsplats har sedan 1600-talet varit Ölmestad, Reftele socken. Ett tingshus uppfördes på platsen 1655, och flyttades närmre byn 1683. Det nya tingshuset var dock dåligt uppfört, bland annat läckte taket och buktade. Ett helt nytt tingshus i trä uppfördes 1847, men brann ned nästan omedelbart. Man återuppförde emellertid genast byggnaden på samma plats. Ett nytt tingshus uppfördes 1903-04. Reftele tingshus ligger i en stor träd- och granhäcksomgärdad trädgård i centrum av samhället.

För ytterligare information om domsagans historik, se under Dokument.
För utförlig beskrivning av tingshuset, se byggnad - under rubriken historik.

KÄLLA: Tings- och rådhusinventeringen 1998-04-16