Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gislaved kn, ÖLMESTAD 8:9 REFTELE TINGSHUS

 Anlaggning - Historik

Historik
Ölmestad i Reftele socken har varit Västbo härads tingsplats sedan 1660. Det f.d. tingshuset uppfördes 1903 efter ritningar av byggmästaren John Johnsson i Värnamo och är ett gott exempel på sekelskiftets tegelarkitektur. Det är uppfört av rött tegel med hörn, lisener och omfattningar m.m. i gult tegel. Huvudfasadens mittparti är uppfört i två våningar och har en mittrisalit med brutet gavelkrön, ett blindfönster med häradsvapnet i mitten samt en loggia i bottenvåningen. Partiet med tingssalen är avslutat med en absid. Fönstren är stickbågiga och taken valmade samt klädda med plåt. När man slutade använda byggnaden som tingshus sålde Byggnadsstyrelsen huset. Det används nu huvudsakligen som ordenslokal. Byggnaden omges av en trädgård med en allé av hamlade träd.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2