Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kalmar kn, KAKELMAKAREN 1 GAMLA TYGGÅRDEN

 Anlaggning - Historik

Historik
Under 1700-talet omfattade Kronans tyggård med tyghus, verkstäder och smedjor hela kvarteret Kakelmakaren. År 1800 brann hela anläggningen. I hörnet Södra Långgatan/Landshövdingegatan kvarstår dock i ombyggt skick det hus, som länge användes som kronomagasin. Huset byggdes ursprungligen på 1660-talet som privatresidens av landshövdingen Claes Banér och var då två våningar högt med ett svängt valmat tak. Från byggnadstiden är källarvåningen med sina höga valv samt de två nedre våningarnas murverk. Efter branden år 1800 har huset använts bl a som sockerbruk, sidenväveri och 1925 som syfabrik. Den övre delen av huset med trappgavlar tillkom vid en om- och tillbyggnad 1918-1919. Från 1600-talet härstammar också en källare i hörnet Storgatan/Landshövdingegatan som nu ingår i ett på 1800-talet byggt hus.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1961-1978 - Förteckning över byggnadsminnen enligt lagen den 9 december 1960 (nr 690). Riksantikvarieämbetet och Liber Förlag, Stockholm, 1981. ISBN: 91-38-06360-3