Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Gnosjö kn, GÅRÖ 1:69 M.FL. HYLTÉNS METALLVARUFABRIK

 Anlaggning - Historik

Historik
Hylténs Metallvarufabrik grundades 1874 och lades ner 100 år senare. Grundaren J.E. Hyltén började med ett gjuteri på fädernegården och utvidgade senare rörelsen med en mekanisk verkstad. Vid sekelskiftet lät han uppföra en ny fabriksbyggnad, vilken dock brann ner 1914. Hyltén lät då - efter ritningar av sonen John Hyltén - uppföra en ny fabriksbyggnad av tegel vid Gårö ström, där han ägde halva fallet och en turbin. Under de närmast följande åren tillkom ett antal byggnader med olika funktioner - smedja, gjuteri, mekanisk verkstad, kolbod och lager - samtliga rödfärgade träbyggnader. År 1933 utökades byggnadsbeståndet med inköpet av tre befintliga träbyggnader vid Gårö ström. Olika utbyggnader skedde sedan successivt fram till 1957. Efter fabrikens nedläggning, inköptes den 1976 av Gnosjö kommun, komplett med samtliga maskiner. Viss drift äger rum säsongsvis.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2