Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Kalmar kn, LANDSHÖVDINGEN 1 GAMLA APOTEKSHUSET

 Anlaggning - Historik

Historik
Byggnaden Landshövdingen 1 bildar hörnhuset i en obruten kvartersrad av stenhus alla helt eller delvis från 1600-talet. Denna grupp av borgarhus har få motsvarigheter i Sverige.
Huset är närmast kubiskt, i två våningar på en hög kryssvälvd källare. Taket är valmat med branta takfall. Portalen i röd sandsten har återhållsamma barocka former med en kartusch med årtalet 1659. Framför denna fanns ursprungligen en s k fritrappa.
Interiören är till vissa delar välbevarad vad gäller planlösning och fast inredning. Från 1700-talet härrör övre våningens snickerier och de tillbyggda flyglarna. På övervåningen finns ett rum med nyrenässansinredning.
På tomten finns ett antal gårdshus som bland annat har inrymt kafferosteri, lärosal, skobutik, skrädderi, affärer och kontor.

KÄLLA: Länsstyrelsen i Kalmar län, Beslut - byggnadsminnesförklaring, 1994-12-20