Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Jönköping kn, KORTEBO 2:4 M.FL. EKLUNDSHOVS VATTENVERK OCH INTAGSBRUNN

 Anlaggning - Historik

Historik
Den äldre delen av Eklundshovs vattenverk omfattar två byggnader, varav en intagsbrunn. Eklundshovs byggnader är ritade i och har prägel av dåtidens funktionalistiska ideal med rena, strama, putsade ytor som var vanliga för industribyggnader under 1930- och 1940-talet. Själva vattenverken består ursprungligen av två byggnadskroppar. 1947 gjordes en tillbyggnad mot norr i samma stil med väggar i hålstensbetong, s.k. blåbetong, innehållande filterbassäng samt förrådsutrymmen. Vattenverket har varit en anläggning för produktion av dricksvatten. Råvattnet har tagits ur Vättern och renats från fasta föroreningar i ett sandfilter. 1958 lades vattenverket ned, efter uppförandet av vattenverket vid Häggeberg. Den ena av de två äldre byggnaderna är uppförd i tegel, putsad och avfärgad i ockragult, på en gjuten grund. Taket är försedd med pulpettak som är täckt med skivtäckt svartmålad plåt. Byggnaden inhyser bl.a. pumprum samt pumpsal, pannrum, ställverksrum, entréhall, apparatrum för kemikalietillsatser, verkstad m.m. Den andra byggnaden, intagsbrunnen, har en gjuten grund med väggar likt den förra. Taket är välvt i segmentbågeform och täckt av svartmålad, skivtäckt plåt.

KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 1998-02-11, Dnr 221-4291-96