Till Riksantikvarieämbetets startsida

 

Bebyggelseregistret (BeBR)

Bebyggelseregistret (BeBR)

Stäng fönster Borgholm kn, STENNINGE 2:8 SANDVIKS KVARN

 Anlaggning - Historik

Historik
Kvarnbyggnaden uppfördes strax utanför Vimmerby omkring 1856. 1885 flyttades den till sin nuvarande plats och användes regelbundet fram till 1950.
Kvarnen är en av landets största väderkvarnar av holländsk typ. Den har sammanlagt åtta våningar. De undre två våningarna är byggda av hugen kalksten. På denna stenbyggnad står en sexvånings, plåtklädd träbyggnad som kröns av en lökformad tornhuv som tidigare har varit klädd med spån. I höjd med fjärde våningen löper en balkong runt kvarnhuset. Från balkongen kunde man vrida hätta och vingar i önskat läge. Vingarna hade från början tygsegel men 1924 utrustades de med träspjäll för s k självsegling. Samma år kompletterades väderkvarnen med motordrift.
Bottenvåningen, d v s den f d mjölnarbostaden och inkörsrummet, används idag som serveringslokal. Ide övre våningarna har installationerna behållits intakta och bevaras musealt. Mot söder finns en tillbyggnad från 1926 som ytterligare byggdes till 1978.

KÄLLA: Byggnadsminnen 1978-1988 - Förteckning över nya byggnadsminnen 1 juli 1978-31 december 1988 enligt lagen den 9 december 1960, nr 690. Riksantikvarieämbetet (RAÄ), (Uppsala: A & W), 1989. ISBN: 91-7192-752-2